Årskonferansen 2018 - Trondheim

Årskonferansen i NFFT 2018 er lagt til Trondheim, 8. og 9. februar.

Alle medlemmer ønskes velkommen!

For mer informasjon: Trykk her

 

For påmelding: Trykk her

Foto: Jahn-Fredrik Holthe

Her er en presentasjon av forelesere:

Bruce Wampold

Bruce Wampold

Bruce Wampold er professor i rådgivningspsykologi ved Universitetet i Wisconsin, USA og direktør for forskningsinstituttet ved Modum Bads psykiatriske senter i Vikersund, Norge.  Wampold har de senere årene forsket på hva som virker innen psykoterapi, med utgangspunkt  i empiriske, historiske og antropologiske perspektiver. Den mest kjente utgivelsen hans i den anledning er The Great Psychotherapy Debate (2001; 2015). Wampold har som et resultat av dette utviklet en kontekstuell modell for psykoterapi. 

______________________________________________________________________________

 

Annette Due Madsen

Psykolog, lærer og familieterapeut. Stiftet i 2004 Center for Familieudvikling, en non-profit NGO i København. Annette har vært inspirator og direktør for senteret inntil 2015, og er nå styreformann. Senteret har ca. 25 ansatte og arbeider med forebyggende familiearbeid, formidler forskningsbasert kunnskap og holdninger til politikere og beslutningstagere, holder parkurs og kurs  for skilte med felles foreldreansvar, tilbyr barnegrupper og parterapi, skilsmisserådgivning og terapi til mennesker med stress og depressive utfordringer.

Annette har tidligere hatt egen praksis, og hun har vært formidler og undervist i mange år og i mange sammenhenger, blant annet TV og radio. Hun har i de siste 18 år vært brevkasseredaktør hver fredag i den velrenommerte avisen Kristeligt Dagblad sammen med sin mann. De har også sammen skrevet bøkene ”Sorgens mange ansigter” og ”Den sårbare kærlighed”. Hun har vært redaktør og hovedforfatter til ”Far, mor og skilsmissen” (Dansk psykologisk Forlag), samt bidratt med kapitler til flere antologier. Annette sitter i regjeringens ”Børneråd”.

_______________________________________________________________________________

 

Anette Due Madsen

Ingrid Handberg Opland

Ingrid Handberg Opland er utdannet familieterapeut, mekler og sexolog og arbeider ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag. Opland arbeider blant annet med familier i høykonflikt i samarbeid med Tingretten og med familier og enkeltpersoner i akutt krise. Hun var også Medstifter og medeier i Familieinstituttet i Trondheim, som var en viktig institusjon i utvikling av interesse for systemisk og narrativ tenking/terapi i Midt-Norge, i samarbeid med Tavistock Clinic i London. Opland er veileder innen familieterapi og sexologiutdanningen (NACS) og har lang erfaring i arbeid med ungdom og familier i barnevern og i familievern.