Førjulsseminar 2016

NFFT - Norsk forening for familieterapi  

inviterer til det 19. førjulsseminaret torsdag 8. og fredag 9. desember 2016 i Gamle Logen - i Oslo sentrum.

”En verden i forandring - Kunnskap og erkjennelse”

Fra innholdet:

 • Hvordan utvide vår forståelse av det komplekse slik at vi kan utvikle vårt samspill med verden?
 • Migrasjon, integrering og epistemologisk forståelse.
 • Terapeutiske utfordringer og muligheter.
 • Overganger, diskurs og identitet.

For påmelding - trykk her.

HOVEDFORELESERE:

Nora Bateson

is an American born research designer, independent film-maker, writer, and lecturer. She is the daughter of Gregory Bateson, sister of Mary Catherine Bateson and is president of the International Bateson Institute (IBI). The IBI is a research group specializing in the development of a methodology for transcontextual research of living systems. Bateson is best known for her film An Ecology of Mind, which accessibly explicates much of Gregory Bateson's theoretical work while also providing insight into Nora Bateson's own relationship with her father. Bateson's theoretical style is chiefly characterized by the conflation of complex systems theory and analysis with an aesthetic component, and the exploration of diverse and disparate topics such as education, communication, and cybernetics. This aspect of Bateson's work is exemplified in An Ecology of Mind, which successfully merges an illustration of Bateson's personal story with an explanation of her father's theoretical publications.

 

Arild Aambø

er lege, spesialist i allmennmedisin. Han er grunnlegger av Primær-medisinsk verksted (nå PMV-Senter for helse, dialog og utvikling) og leder der i perioden 1994 – 2004. Nå seniorrådgiver ved NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse). Han har i flere tiår hatt et stort engasjement for innvandrere i Norge og har et bredt kulturperspektiv. Han er også en velkjent foreleser, kanskje spesielt (for familieterapifeltet) innen løsningsfokusert teori og praksis, og er i tillegg en eminent musikkutøver (Noe vi vil få erfare).

Arild har i mange år vært, og er fremdeles, redaksjonsmedlem i Fokus på familien.
Mangeårig medlem av Norsk forening for familieterapi og har tidligere sittet i styret for foreningen.

Han har bl.a. skrevet boka ”Smerter - Smerteopplevelse og atferd” (Cappelen 2007) og ”LOS – Løsningsorienterte samtaler” (Gyldendal 2004), som stadig er aktuell og brukes som pensum ved flere høyskoler. Han har også skrevet en rekke fagartikler – bl.a. i Fokus på familien.

 

INNLEDNING VED:

Abid Qayyum Raja

Abid Q. Raja er stortingspolitiker for Venstre valgt fra Akershus. Har har tidligere arbeidet som advokat, vært nemndleder i UNE og bl.a. jobbet som diplomat ved den norske ambassaden i New Delhi. Raja er utdannet jurist fra Oslo, har mellomfag i kriminologi og mastergrad fra Oxford i vitnepsykologi. Han ble i 2010 tildelt Fritt-Ord prisen blant annet for dialogmøter han skapte på Litteraturhuset. Han er grunn-leggeren av tenketanken Minotenk og medgrunnlegger av IPPFORB; et internasjonalt parlamentariker-nettverk som jobber for å fremme religionsfrihet. Raja har utgitt bøker om integrering og radikalisering, bl.a. ”Dialog - Om vold, undertrykkelse og ekstremisme” (Cappelen 2010)

 

Safia Abdi Haase

Safia er etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier. Ansatt i Stiftelsen Amathea. Hun har også en mastergrad i internasjonal sosial velferd og helsepolitikk. Safia har bl.a. vært med i utformingen av Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse”. I 2002 kom dokumentarfilmen ”Safia og hennes døtre” (Karl E. Rikardsen). Hun har mottatt flere priser for sitt kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og som en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge. I 2014 blir hun slått til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid for kvinner og barns livskvalitet. Forfatter av boken ”Mellom to kulturer” (Gyldendal Akademiske, 2006) samt bidrag til boken ”Kvinne kjenn din kropp” (PAX 2007)

 

PRISER

 • Pris for 2 dagers seminar før 30. oktober 2016 kr. 2.800,- / NFFT-medlemmer kr. 2.400,-. inkl. lunsj begge dager og kaffepauser med div. tilbehør.
 • Pris inkludert 4 retters middag og velkomstdrikk torsdag kveld: Kr. 3.350.- / NFFT-medl. 2.950.- (Dvs. 550.- ekstra for middag.)
 • Pris etter 30. oktober 2016 kr. 3.200,-,- / NFFT-medlemmer kr. 2.800,. Med middag 3.750,- / medl. 3.350.-  

Siste frist 30. november.           Bindende påmelding!

SEMINARET GODKJENNES NORMALT SOM:

NORSK PSYKOLOGFORENING:

 • Fritt spesialkurs: 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

DEN NORSKE LEGEFORENING:

 • Allmennmedisin: 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 
 • Psykiatri: med 10 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Barne- og ungdomspsykiatri: med 10 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. (Med forbehold om endringer.)

Seminaret er åpent for alle.

Det blir musikalske og andre innslag underveis i programmet.

» For mer informasjon - last ned invitasjonen her.

 

For påmelding - trykk her.