Systemisk Kafè

Hva er en Systemisk kafè?

  • En kafè der vi som fagfolk møtes til uformelle samvær.
  • En kafè der profilerte fagpersoner blir intervjuet foran et publikum.
  • En kafè der vi kan mingle omkring faglige spørsmål midt i uka.

Systemisk kafe er et sted å ta med kolleger. Et annerledes fagmøte? Hva med å ta med dine kolleger etter jobb til systemisk kafe? Du kombinerer et uformelt kontormøte med en lett middag og faglig systemisk intervju etterpå. Du møter også andre fagpersoner fra ulike kontorer og fagmiljøer. I Oslo holdes kafeen ca. 4 ganger i året, følg med på annonsering for sted. Den varer fra 19.00-21.00.

Arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Oslo består av:
Henriette Alsing, Pelle Slagsvold, Ellen Vokes, Hege Elisabeth Wathne og Kristin S. Breda

Vi kan kontaktes på adressen: nfft@nfft.no


Klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon:

Systemisk kafe onsdag 01.03.17