Systemisk kafé i Oslo

Systemisk kafe i Oslo:

I Oslo holdes kafeen ca. 4 ganger i året, følg med på annonsering for sted. Den varer fra 19.00-21.00.

Arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Oslo består av: Pelle Slagsvold, Hege Elisabeth Wathne og Kristin S. Breda

Vi kan kontaktes på adressen: nfft@nfft.no

Systemisk kafe onsdag 29.11.17

Systemisk kafe onsdag 01.03.17