NFFTs webside skal fornyes

I løpet av sommeren vil NFFTs webside gjennomgå en total revisjon og endring. Vi gleder oss til å presentere de nye sidene for medlemmer og andre interesserte ved oppstart av nytt semester.