Annonser

Vi tar gjerne mot annonser om det som skjer innen vårt fagfelt, som seminarer, kurs, ledige stillinger, bokannonser, viktige begivenheter m. m.

Annonsering på nettsiden:

For annonse kun på NFFTs websider kr. 5000,-

Prisen for annonsering i Metaforum:
¼ side kr. 1250,-
½ side 2500,-  
1/1 side kr. 5000,-.

Annonser til Metaforum kommer gratis på vår hjemmeside www.nfft.no om ønskelig.

Annonser for kurs o.l. med minimum 25 % rabatt for NFFTs medlemmer er gratis. Rabatten må framgå i annonseteksten.

Send teksten på e-post til Metaforumredaksjonen, NFFT: ernahenriette@hotmail.com

For webannonse, send bestillingen til: kristin.breda@nfft.no