Forskningskontakt

Forskningskontakt i Norsk forening for familieterapi (NFFT)

Det gjøres mye interessant og viktig forskning innen familieterapifeltet. 

På hjemmesiden kan vi bidra med informasjon om aktuelle forskningsprosjekter fra fagfeltet, ved å legge ut  linker til Ph.d.- og masteroppgaver. 

Mirjam Østevold er NFFT sin forskningskontakt og kan kontaktes dersom noen trenger hjelp til å settes i kontakt med ulike forskningsmiljø, spørsmål om forskning/forskningsprosjekter generelt og/eller info om relevant forskning som bør presenteres på hjemmesiden til NFFT.

Kontaktinfo:
Mirjam Østevold:moestevold@gmail.com  tlf. 482 15 172