Norsk forening for familieterapi, Lokallag Rogaland

Norsk Forening for Familieterapi har fått nytt lokallag: Lokallag Rogaland! Det nye lokallaget  ønsker å knytte det systemiske, familieterapeutiske og nettverksorienterte fagmiljøet i Rogaland tettere sammen både profesjonelt og sosialt.

 

Stavanger sitt lokallag er blitt opprettet etter Hub-modell.   

Stavanger sin hub-model består av Lindis Courtney Jaatun, Alse Hamre, Jan Flemming Raae, Anne Kristin Kvebæk Skjørestad, Marianne Alme, og Merete Malmin.

Vi planlegger å arrangere 2-4 eventer (systemisk kafe og workshops) i året. 

Det første event for Lokallag Stavanger er planlagt til 13.april 2021, og det blir systemisk kafé med Anne Hedvig Vedeler som vil bli intervjuet av Jan Flemming Raae. Sted og klokkeslett blir utlyst når det nærmer seg.

Har du lyst til å følge med på, og få informasjon om kommende aktiviteter, meld deg på Facebook gruppen “Norsk Forening for Familieterapi, Lokallag avd Rogaland” (link: https://www.facebook.com/groups/798431780714797