Metaforum

Norsk magasin for familieterapi / Medlemsblad for Norsk forening for familieterapi (NFFT).

Bladet utgis fire ganger årlig (mars, mai, september, november) 

Om du har lyst til å skrive en artikkel er du hjerlig velkommen til å sende den til oss på metaforum@nfft.no


Metaforums redaksjon

Erna Henriette Dahl Tyskø
Ansvarlig redaktør

Ørland kommune,
Familieterapeut/leder koordinerende enhet

Tlf.: 416 83 175
E-post: erna.tysko@metaforum.no

 

 

Siv Sæveraas
Redaksjonsmedlem fra juni 2019

Arbeidssted: Askele Bergen

Mob: 951 85 350
E-post: siv@askele.no

Svein Årdal
Layout og produksjonsansvarlig

Arbeidssted: www.senior-hjelpen.no
Åsengata 2 C, 0480 OSLO
Mobil: 988 11 444

ANNONSER TIL METAFORUM 

Vi tar gjerne mot annonser om det som skjer innen vårt fagfelt, som seminarer, kurs, ledige stillinger, bokannonser, viktige begivenheter m. m.

Priser: ¼ side kr. 1250,- / ½ side 2500,-  / 1/1 side kr. 5000,-.

Annonser til bladet kommer gratis på vår hjemmeside www.nfft.no om ønskelig. For annonse kun på NFFTs websider kr. 5000,-

Annonser for kurs o.l. med minimum 25 % rabatt for NFFTs medlemmer er gratis.

Send teksten på e-post til Metaforumredaksjonen, NFFT: ernahenriette@hotmail.com

For webannonse: kristin.breda@nfft.no