Metaforum

Norsk magasin for familieterapi / Medlemsblad for Norsk forening for familieterapi (NFFT).

Bladet utgis normalt fire ganger pr. år (februar, mai, august, november) med deadline den 1. i måneden før planlagt utgivelse. (1. juni for augustutgaven). Trykkes normalt i 1300 x.

Innlegg fra medlemmene ønskes velkommen!


Metaforums redaksjon

Kari Yvonne Kjølås
Ansvarlig redaktør

Mob: 90 09 79 96

E-post: kariyk@online.no
E-post: kari.yvonne.kjolas@nfft.no

 

Hilde Ingebrigtsen

Mob: 95 06 75 45
E-post: hildeingebrigtsen@yahoo.no


ANNONSER TIL METAFORUM 

Vi tar gjerne mot annonser om det som skjer innen vårt fagfelt, som seminarer, kurs, ledige stillinger, bokannonser, viktige begivenheter m. m.

Priser: ¼ side kr. 1250,- / ½ side 2500,-  / 1/1 side kr. 5000,-.

Annonser til bladet kommer gratis på vår hjemmeside www.nfft.no om ønskelig. For annonse kun på NFFTs websider kr. 2500,-

Annonser for kurs o.l. med minimum 10 % rabatt for NFFTs medlemmer er gratis.

Send teksten på e-post til Metaforumredaksjonen, NFFT: kariyk@online.no

For webannonse: kristin.breda@nfft.no