NFFTS Fond

VEILEDNING TIL SØKNAD AV FONDSMIDLER

Fondet ble etablert i 2001 og er et resultat av overskuddet etter Verdenskonferansen i Oslo i år 2000, der temaet var Forsoning og der 3.de verdensperspektivet var sterkt tilstede.

Fondets formålsparagraf er den samme som for NFFT:

 • Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
 • Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
 • Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.

Medlemmer av NFFT kan søke støtte.

Søknadsfrist er 15.oktober og maksimumsbeløp for utdeling i 2021 er inntil kr. 30.000,-

 • Tildelingen skal ikke være et driftstilskudd til offentlig tjeneste, men et insitament til noe som det ikke fås tilskudd til andre steder.
 • Det kan gis tilskudd til et avgrenset prosjekt, delprosjekt eller til å skrive en artikkel.
 • Fondsstyret kan ikke fullfinansiere prosjekter
 • Søkere må forplikte seg til å gi en tilbakemelding, som kommer foreningens medlemmer til gode, gjerne i form av en artikkel/et innlegg i Metaforum eller Fokus på Familien.
 • Fondet er et resultat av verdenskongressen i Oslo i år 2000. det er ønskelig at tildelingene også gjenspeiler temaet Forsoning og 3.de verdensperspektivet som var essensielt på verdenskonferansen i Oslo.
 • Utdeling av midler skjer etterskuddsvis på grunnlag av kvitteringer/bilag for utgifter.

Fondsstyret ønsker å tydeliggjøre kriteriene med å tilføye:

 • Fondsmidlene skal gi NFFTs medlemmer mulighet for å skrive mer, og stimulere til å dele faglige anliggender.
 • Søkere må bruke søknadsskjema for NFFT-Fondet. Det finnes på NFFTs hjemmesider, og vil bli kunngjort i Metaforum i forbindelse med utlysning av Fondsmidlene.

Fondsstyret har pga fondets størrelse og prosjektenes aktualitet besluttet en frist på 3 år for benytting av tildelte midler. Ut over denne fristen må det søkes på nytt.

SØKNAD SENDES FONDETS LEDER, HELST PER E-POST
E-post: elkopper@online.no

Søknadsskjema finner du HER.

Fondsstyret består av:
Ella Kopperud, leder, elkopper@online.no
Halvor de Flon
1 repr. fra styret