Om foreningen

Norsk forening for familieterapi

Norsk forening for familieterapi er en interesseforening for fagfolk. Den har til oppgave (lovenes § 1):

  • å utbre kunnskap om og anerkjenelse for familieterapi og familieorientert tenkning.
  • å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk arbeid.
  • å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi.

For en årskontingent på kr.890.- ( fra 2019) kan du delta i dette:

  • Faglig ajourføring både gjennom vårt eget medlemsblad Metaforum og det velrennomerte Fokus på familien som utgis av Universitetsforlaget i Oslo.
  • Informasjon om videreutdanning i familieterapi og om seminarer, kurs, videoer og litteratur både fra Norge og utlandet.
  • Muligheter for å presentere det du driver med for kolleger, enten skriftlig i bladene våre eller muntlig og praktisk på den velkjente årskonferansen som avholdes hvert år i februar. Der kan du også nyte faglig og sosialt samvær med likesinnede.
  • Fortrinnsrett og rabatter ved ulike arrangementer innen feltet.
  • Teknisk og evt. økonomisk støtte til egne initiativer innen feltet.