Styret 2018 - 2019

Kristin S. Breda

Leder og webansvarlig
Kristin S. Breda
Seksjon for barne- og ungdomshabilitering
Sykehuset Østfold
Tlf 469 36 842

E-post: kristin.breda@nfft.no


 

Kristin H. Dahl

Styremedlem/nestleder
Kristin H. Dahl
Familieklinikken, Barne- og ungdomspsyk.seksjon, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55, 3710 Skien
Tlf: 402 91 243

E-post: kristin.dahl@nfft.no 


 

Lennart Lorås

Styremedlem/forskningskontakt
Lennart Lorås
Diakonhjemmet Høgskole,
Postboks 184 VInderen, 0319 Oslo
Tlf: 22 45 19 71 / 984 22 113

E-post: lennart.loraas@nfft.no


 

Camilla J. Oanes

Styremedlem/forskningskontakt
Camilla Jensen Oanes
ABUP, Familieteamet, Sørlandet Sykehus Kristiansand
Tlf: 95724601

E-post: camillla.jensen.oanes@sshf.no


 

Jan Stokkebekk

Styremedlem
Jan Stokkebekk
Stipendiat i familieterapi
Bergen og omland familiekontor,
Bjørns gate 1, 5008 Bergen, Norway

Tlf: 466 19 140

E-post: jan.stokkebekk@uib.no


 

Lars Ole Gjermundbo

Varamedlem
Lars Ole Gjermundbo
Avd. for familiebehandling, Modum Bad
Tlf.90756952

E-post: ol.gjermundbo@gmail.com


 

Astrid Kleppe Flacké

Varamedlem:
Astrid Kleppe Flacké
VID høgskole, Diakonhjemmet
Postboks 184 Vinderen,
0319 Oslo

Tlf. 48144852

E-post: astrid.flacke@vid.no


 

Erna H. D. Tyskø

Varamedlem:
Erna Henriette Dahl Tyskø

Ørland kommune,

Familieterapeut/leder koordinerende enhet
e-post: erna.tysko@orland.kommune.no

Tlf.: 416 83 175