Styret 2019- 2020

Kristin S. Breda

Leder og webansvarlig
Kristin S. Breda
Seksjon for barne- og ungdomshabilitering
Sykehuset Østfold
Tlf 469 36 842

E-post: kristin.breda@nfft.no


 

Styremedlem/nestleder
Kristin H. Dahl
Familieklinikken, Barne- og ungdomspsyk.seksjon, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55, 3710 Skien
Tlf: 402 91 243

E-post: kristin.dahl@nfft.no 


 

Camilla J. Oanes

Styremedlem/forskningskontakt
Camilla Jensen Oanes
ABUP, Familieteamet, Sørlandet Sykehus Kristiansand
Tlf: 95724601

E-post: camillla.jensen.oanes@sshf.no


 

Styremedlem
Vibeke Lorentzen
Familiehuset Tønsberg og VID vitenskapelige høgskole
Horten
Tlf: 988 94 498

E-post: vlorentzen@hotmail.com


 

Styremedlem
Petter Myhrer-Ness

Bergen

Tlf: 413 82 045

E-post: petter.ness@nfft.no


 

Varamedlem
Sari Lindeman
Bergen

Dr.gradsstudent ved Tavistock Clinics og 
Høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet
Tlf.975 28 863

E-post: Sari.Kaarina.Lindeman@hvl.no


 

Varamedlem:
John Gustavsen 
Drammen

Familiesenteret Nedre Eiker kommune

Tlf. 952 62 925

E-post: john.gustavsen@gmail.com


 

Varamedlem:
Toralf Tronstad
Kristiansand

ABUP, Familieteamet, Sørlandet Sykehus Kristiansand


e-post: .no

Tlf.: