Styret 2022 - 2023

Leder
Sari Kaarina Lindeman

Dr.gradsstudent ved Tavistock Clinics og 
Høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet

tlf. 975 28 863

E-post: sari.kaarina.lindeman@hvl.no


 

Styremedlem/sekretær
Vibeke Lorentzen
Familiehuset Tønsberg og VID vitenskapelige høgskole
Horten
Tlf: 988 94 498

E-post: vlorentzen@hotmail.com


 

Styremedlem

Bente Barstad, Psykologspesialist

Spesialrådgiver Modum Bad, Klinikken og kurs- og kompetansesenteret

tlf. 918 49 236

bentebar@hotmail.no


 

Styremedlem

Sigurd Riste Andersen

VID

tlf. 900 82 701

e-post: sigurd.andersen@vid.no


 

Styremedlem

Arne Olaussen Normann

Alternativ til Vold, Vestfold

tlf. 454 87 117

e-post: arnehoennormann@hotmail.com


 

Varamedlem:

Ingrid Heggelund

Modum Bad, Avdeling for familiebehandling

tlf. 905 77 001

ingrid.k.heggelund@outlook.com

 


 

Varamedlem:

Mirjam Østevold, dr.gradsstudent ved Tavistock and Portman Institute, London

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus

tlf. 482 15 172

moestevold@gmail.com 

 

 


 

Varamedlem:

Arnstein Søvik

Familieterapeut i Bufetat og Studentsamskipnaden i Volda

tlf.

E-post: