Årskonferanse 2019 i Bergen

Årskonferansen 2019 blir i Bergen 7.-8.mars.

Styret i NFFT samarbeider om konferansen med en lokal komite i Bergen.

Påmelding til konferansen åpner i løpet av få dager - vi har fått litt problemer med påmeldingsverktøyet vårt. Følg med her og Facebook. Vi legger ut ny info så snart påmeldingen åpner.

Se programmet her

Ønsker DU å holde en workshop på årskonferansen?

Kjære medlem av (NFFT). Under årskonferansen i Bergen er det planlagt seks ulike workshops a 90 minutter. Har du gjennomført et prosjekt, skrevet en artikkel eller er inspirert av noe du ønsker å presentere som en workshop på årskonferansen i Bergen?
Skriv i såfall en kort presentasjon på maks 150 ord innen 20.10.2018.
I  presentasjonen  må du beskrive hva du er opptatt av, hvorfor dette er interessant for familieterapifeltet og hva slags teorier, praksis eller annet presentasjonen vil bygge på.

NB! For å presentere workshop og delta på årskonferansen må du være registrert medlem av NFFT og være påmeldt konferansen.

Gleder oss til å lese DITT forslag!

Forlag sendes til : Kristin H Dahl på mail: kristin.helene.dahl@gmail.com 

 

Copyright Suman Mishra