Den 8. internasjonale kongress i narrativ terapi

Kristiansand
20. juni - 22. juni, 2007
Pre-konferanser fra 17. til 19. juni og post-konferanse 23. juni. Se også http://www.dulwichcentre.com.au/ for mer informasjon, eller pdf-annonse her. E-mail til dulwich@senet.com.au for registrering.