Styret i NFFT og Metaforum ønsker velkommen til 20 års jubileum for Førjulsseminarene!

For fullstendig invitasjon med program og priser:

TRYKK HER

 

Påmelding er nå avsluttet.

------------------------------------------------------------------------------

Vi samles torsdag 7. og fredag 8. desember 2017 i Gamle Logens stemningsfulle lokaler og historiske omgivelser i Oslo sentrum

 

Til jubileumsseminaret har det vært naturlig å hente inn noen sentrale forelesere fra den rikholdige listen med bidragsytere gjennom de 20 årene som har gått og vi har vært så heldige å få fire velkjente veteraner som innledere:

___________________________________________________________

Sissel Gran

Sissel Gran

«Når kjærligheten går i terapi.

Emosjonsfokusert arbeid med par som strever»

Sissel har vært medlem av NFFT i en årrekke og har bidratt for foreningen i mange sammenhenger. Kjent fra media gjennom mange år for sitt arbeid med parrelasjoner. I tillegg til faste spalter i aviser og blader, artikler i forskjellige fagtidsskrift og drift av en populær blogg (Hektablogg) har hun har bl.a. skrevet bøkene: «Kjærlighet i hastighetens tid» (Aschehoug 2005). «Kjærlighetens tre porter» (Aschehoug 2007). «HEKTA på et håp om KJÆRLIGHET», sammen med Nora Skaug) (Aschehoug 2010).

«DET ER   SLUTT - historier om løsrivelse» (Aschehoug 2016)

 

____________________________________________________________________________

«Terapeuters liv og praksis.

På leting etter forståelser av hvordan familieterapeuters kliniske praksis kan henge sammen med deres personlige og private erfaringer.»

Per har også vært medlem av NFFT I mange år. Han er en velkjent person i det familieterapeutiske fagmiljøet, ikke minst som studieleder, veileder og underviser ved familieterapiutdanningene ved Diakonhjemmets høgskole (nå VID). Per er også artikkelforfatter og har vært medforfatter av flere aktuelle bøker, vi nevner to av dem: FAMILIEN - PLUSS ÉN - Innføring i familieterapi», sammen med Håkon Hårtveit. (Universitetsforlaget 2004 - 2. Utgave). «MELLOM ORDENE - Kommunikasjon i profesjonell praksis», med Inger Ulleberg (Universitetsforlaget 2011).

_____________________________________________________________________

Per Jensen

Vigdis Wie Torsteinsson

«To skritt frem og ett tilbake – eller omvendt?

Hva bidrar til endringer i vår familieterapeutiske praksis?»

Vigdis er redaktør for tidsskriftet FOKUS på familien. Hun har lang erfaring som terapeut med familieterapi og spiseforstyrrelser, bl. a. fra somatisk barneavdeling, poliklinikk og familieenhet ved BUPA Vestfold og RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved OUS-HF). Hun underviser også i familieterapi ved RBUP Ø/S.I tillegg er hun utdannet filosof.

Vigdis har publisert flere artiklerog bøker om familieterapi, spiseforstyrrelser, utviklingspsykologi og kunnskapsperspektiver i klinisk arbeid. Av de seneste publikasjoner nevnes bøkene: «Samspill og selvopplevelse - nye veier i relasjons-orienterte terapier», sammen med Rolf Sundet og Astri Johnsen (Tano Ascheoug 2000). «Lærebok i familieterapi», sammen med Astri Johnsen (Universitetsforlaget 2012).

______________________________________________________________________

«Samspill med barn i familieterapeutiske samtaler»

Odd Arne er en nestor i NFFT-sammenheng og en av stifterne av foreningen. Han er en av våre mest brukte forelesere, veileder og underviser. Han spenner over et vidt register, fra bl.a. mekling, barnefordeling, terapi med familier i høykonflikt, parterapi og familieterapi med barn, for å nevne noe. Han har også vært prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Odd Arne er forfatter av en rekke fagartikler. Av bokutgivelser nevner vi:

«SAMLIVSBRUDD OG FORELDRESKAP meklingsprosessens psykologi» (Universitetsforlaget 1992). VÅGE Å LEVE. En bok om alternative veier i behandling basert på erfaringene fra TyriliForfatter:, sammen med Ulf Jansen og Gunnar Engen. (Tanum 1998). «ALLIANSER - Verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge», sammen med Gunnar Engen, og Ulf Jansen (Gyldendal 2013)

Odd Arne Tjersland