Indre verdener og ytre systemer

Indre verdener og ytre systemer: Mentaliseringsbasert individual- og familieterapi
Bergen 2. og 3. juni 2009
Bjørgvin Familievernkontor inviterer til to dagers seminar hvor Peter Fonagy og Eia Asen vil formidle det teoretiske grunnlaget for mentaliseringsbasert individual- og familieterapi og gi kliniske eksempler og videokutt fra terapier. For nærmere informasjon se websiden her.