Språkets betydning i det terapeutiske ...

Språkets betydning i det terapeutiske arbeidet med barn, ungdom og familier
Fauske hotel, 18 – 20. mai 2009
Bufetat Region Nord v/ Røvika ungdomssenter inviterer til konferanse med Elspeth McAdam og Morten Hammer. For nærmere informasjon se websiden her.