Systemisk kafe tirsdag 06.09.16

NFFT arrangerer Systemisk kafé på Litteraturhuset i Oslo i Amalie Skram salen

Onsdag 06.09.16 kl.19.00 (dørene åpnes kl.18.30)

 

 Ella Kopperud intervjues av Halvor de Flon

 

 

 

Ella Kopperud er klinisk sosionom og leder av Familiekontoret i Aust -Agder i Arendal. Hun har mange års erfaring med familieterapeutisk arbeid innen  ulike kontekster og med ulike roller. Hun har vært redaktør i Fokus på Familien og har et sterkt engasjement for familieterapifeltet og faget.

Halvor de Flon er høgskolelektor ved utdanningen i familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet). Han har jobbet flere år innen barne- og ungdomspsykiatrien som familieterapeut og leder. Han er styremedlem i NFFT.

Pris: Kr. 100,- for medlemmer av NFFT, Kr. 130,- for ikke-medl.

Mat og drikke kan kjøpes i Kafe Oslo i 1.etasje

VELKOMMEN!