Vind og bølger- familie og identitet i forandring

Bergen, 27. - 30. august, 2008
Den 8. nordiske kongress i familieterapi. Arrangert av NFFT. Last ned brosjyre for 1. kunngjøring her. Se ellers kongressens webside: www.nordisk2008.no