Fra filosofi til systemisk praksis: Hva inspirerer oss i dag?

Velkommen til Årskonferanse i Kristiansand!

Temaet denne gangen er den filosofien og de verdiene som ligger til grunn for våre ulike familieterapeutiske praksiser rundt om i landet – det tankegodset som vi alle har felles. Vi dykker altså litt dypere inn i Møtet mellom mennesker, både hvordan vi forstår hverandre i selve møtet og hvordan vi kan få kunnskap om slike møter på et mer overordnet plan. Foreleserne vil nærme seg temaet fra litt ulike vinkler og ståsteder, og vi tror at til sammen vil dette bli både nyttig, tankevekkende og interessant enten du arbeider med familieterapi eller ikke.

Systemisk kafe kvelden før konferansestart vil Anne Øfsti snakke om sine tanker rundt samme tema og litt til.

Dersom du ønsker å holde en workshop  - send inn en kort presentasjon på maks 150 ord innen 15.Januar 2020. Her beskriver du kort hva du ønsker å presentere, hvorfor dette er interessant for familieterapifeltet og hva slags teorier, praksis eller annet presentasjonen vil bygge på. Denne presentasjonen vil bli lagt ut på nettsiden og trykket i programmet dersom du blir valgt ut som workshopholder. Det er derfor lurt å forme den som en liten reklametekst for det du vil formidle.
I år har vi valgt å slippe til 10 workshopholdere som hver får 45 minutter. Tidspunktet er torsdag 6. mars kl 13.30-15.30. Det betyr at vi kjører 5 parallelle workshops fra kl 13.30- 14.15, deretter 5 nye workshops 14.30-15.15. Da får deltagerne anledning til å få
med seg to presentasjoner, og du som presentør får oppleve en av de andre.
Forslaget sendes til Kristin.Helene.Dahl@gmail.com

Deltagelse som workshopholder på konferansen forutsetter enten medlemskap i NFFT eller de nordiske familieterapiforeningene. 
Deltagelse på årsmøtedelen av konferansen forutsetter medlemsskap i NFFT.
Deltagelse på konferansen forøvrig er åpen for alle.
Dere må gjerne videresende programmet til de som kan være interessert, skrive det ut og legge det på arbeidsplassene deres.

Vi håper å møte mange av dere i Kristiansand denne våren!

Klikk dere inn på linken under så vil dere se programmet i sin helhet samt få mulighet til å melde dere på direkte i webshopen.

Mvh
Styret i NFFT.

Les mer om Work Shopene Her

Les mer om programmet og omtalen av foreleserne HER


Påmelding skjer HER!


 

 

Bengt Kristensson Uggla

Anne Hedvig Vedeler

Per Arne Lidbom

Tore Dag Bøe

Kristiansand

Anne Øfsti