NFFTs Årskonferanse 2023

NFFTs Årskonferanse 2023 er under planlegging.

Tema for konferansen er «Kart og terreng - systemisk arbeid i utvikling».

Sett av torsdag 9. til lørdag 11.mars 2023 allerede nå.  

Torsdagen blir det pre-konferanse med fokus på systemisk forskning. Selve Årskonferansen blir fredag 10. og lørdag 11. mars. Generalforsamling gjennomføres fredag ettermiddag.

NFFT har 40 års jubileum i 2023, og dette vil markeres under konferansen.

Konferansen holdes i Oslo-området. Nærmere informasjon kommer – følg med på www.nfft.no og på sosiale medier.