NFFTs Årskonferanse 4. og 5. mars 2022 på Thon Hotel Vettre

Thon Hotel Vettre

Norsk forening for familieterapi
inviterer til Årskonferanse med tema
«Den søkende terapeut»
Innovasjon og inspirasjon i systemisk og relasjonelt arbeid 

Årskonferansen vender tilbake til gamle røtter på Vettre, men med et fremtidsrettet blikk på familieterapifeltet. NFFT er opptatt av innovasjon og inspirasjon og lar det være retningsgivende for konferansen. Vi ønsker å rette blikket mot både det nytenkende og etablerte. En søkende holdning kan bidra til en utviklende og god praksis i systemisk og relasjonelt arbeid.
Hovedforelesere er førsteamanuensis og forfatter Anne Kyong Sook Øfsti og professor Lennart Lorås.

Årets Generalforsamling avholdes i forbindelse med konferansen. Deltagelse på Generalforsamlingen forutsetter medlemskap i NFFT.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til NFFTs Årskonferanse som er åpen for alle, både medlemmer og ikke medlemmer.


 

Utvalgte Work Shops er klare til påmelding for deltakere på Årskonferansen.

Informasjon om påmelding sendes på mail til alle påmeldte deltakere

Du kan lese mer om hver Work Shop ved å trykke på hver Work Shop-tittel nedenfor

 

Tid

Rom 1

Rom 2

Rom 3

Rom 4

Rom 5

Rom 6

Rom 7

1415- 1500

Marte Nilsson,
Vigdis Wie Torsteinsson og
Unni Kvalsvik 

Tina Feyling.

Brynulf Bakkenget

Bjørn S. Hesla

Maren Løvås

Ella Kopperud,
Bård Bertelsen,
Mona Bele, Tove Heggdal

Siv Sæveraas

 

«Ja vi elsker reflekterende team»

«Den dagen barnevernet ringte ...»

« De minste barnas stemme i de voksnes fortelling om de førspråklige barnas mulighet til å medvirke»

«Terapeutrollen: Psykologen – en kunstnersjel?»

«Å være barn i familier med rusproblematikk»

«Den gravende terapeut»

«Hva gjør vi med vårt eget?

Tid

Rom 1

Rom 2

Rom 3

Rom 4

Rom 5

Rom 6

Rom 7

1515-1600

Linda Severinsen, Birgit Madland,
Janne Hammervold Veer,
Rune Zahl-Olsen,

Alicja Olkowska.

Petter Myhrer Næss og Cecilie Erichsen Lærkerød.

Anne Margrethe Flåm

Arne Olaussen Normann og Helene Frøyen Trana

Hege Elisabeth Wathne og Kristin Aslaksen

Angunn Trovåg Mjøs.

 

«På søken etter en ny tilnærming – Emosjonsfokusert ferdighetstrening til foreldre (EFST) når barnet er henvist spesialist-helsetjenesten»

«Å gå i spagaten’. Hvordan kan systemisk tenkning være nyttig i arbeid med  foreldrekonflikter i barneverns-tjenesten?»

«Når kroppen forveksler «vanlige krangler» med gamle sår»

«Den andre som ein framand annan»

 

«Hvordan kan «barnets stemme» og opplevelser bli hørt på en trygg måte når det er vold i familien?

"To terapeutliv - fra nybegynner til senior.
En samtale mellom Kristin Aslaksen og Hege Elisabeth Wathne om temaer som har blitt betydningsfulle på veien."

"Inspirasjon og integrasjon i mi historie som familieterapeut. Ein autoetnografi."

 

 


Systemisk kafé starter torsdag 3.mars kl.19.30

Konferanseprogrammet starter fredag 4.mars kl.09.30

Program for konferansen finner du HER


 

Påmelding, priser og betaling

Mer informasjon om påmelding og betaling til Årskonferansen finner du ganske snart her 

Earlybird-frist: 19.november 2021 Melder du deg på raskt får du en lavere pris. Obs early bird til 24.11.

Påmeldingsfrist konferansen er 1.desember 2021.

Det blir mulig å delta på Systemisk kafé og overnatte på Vettre fra torsdag 3.mars, men vi legger også opp til at du kan delta fra 4.mars hvis det passer deg bedre. 

Link til påmeldingsside:
https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=33029-DDED

NB: Påmelding til dialoggrupper og workshops sendes til alle påmeldte konferansedeltagere i januar. 


 

Anne Kyong Sook Øfsti - "Hvor er det vi ikke vet i det vi vet?"

Dette gåtefulle spørsmålet, lånt av T. Ulven, er hjelpsomt på så mange måter for familieterapifeltet. Vi lever i en tid hvor det systemiske tankegodset blir utfordret av evidensbaserte teorier og standardiserte metoder. Den søkende terapeut kan fort gå seg vill, om hen vandrer alene. Plenumsforedraget vil bestå av tre kåserier som undersøker følgende; hva er arvesølvet vårt, hvor finner vi morgendagens visdom og hvordan holde oss vitale, her og nå.
Kåseriene vil være inspirert av litterære kilder, forskning og erfaringer fra terapirommet.

Alice i terapiland
Et skråblikk på terapeutisk praksis: Om uærbødighet, kreativitet og respekt. 

Poetisk praksis og følsom motstand
En metodisk tilnærming til tatt-for-gitt kunnskap. Diskurser, dekonstruksjon og handlingsrom

Porøse tilhørigheter og gylne mellomrom
Om terapeuters muligheter til å inkludere marginale stemmer, styrke slitne relasjoner og til å lyse opp kunnskap i mellomrommene.

foto: Inger Synnøve B. Barth


 

Lennart Lorås - "Hvor er vi- hvor skal vi?"

Familieterapi er en kostnadseffektiv tilnærming med svært gode forskningsresultater for en lang rekke vansker. Likevel skyldes det stadig på manglende evidens og kvalitetssikring som årsak til at familieterapi mister innflytelse. Dette representerer et av mange paradoks.
Har familieterapiens fokus på kreativitet og vanskelig definerbare intervensjoner gjort det for lett å «gå seg vill» i det komplekse teoretiske landskapet?
Har de filosofiske anskuelsene gjort faget utilgjengelig for praksisfeltet?
Hvilke innovasjoner trenger feltet for å igjen gjøre seg aktuelt i en tidsalder som prioriterer individet?
Vi har «verktøyene»! Er problemet at vi ikke vil bruke dem?


 

Sari Lindeman holder WS i Bergen i 2019

Invitasjon til å holde Workshop på Årskonferansen 4.mars 2022

Brenner du for noe? Har du og dine kolleger satt i gang et nytt prosjekt? Har du en fagartikkel i magen? Da har du kanskje lyst til å presentere dette i form av en workshop.

Tidsfrist for å melde workshop er forlenget til 1.desember 2021

Les mer om hva vi ønsker av deg hvis du vil holde Workshop HER

Dialoggrupper

Dialoggrupper er et nytt tilskudd i konferanseprogrammet. Målet er at konferansedeltakerne får mulighet til å bygge nettverk, utveksle ideer og utvikle samarbeid.

Du som konferansedeltaker får mulighet å melde deg på den dialoggruppen som treffer best ditt arbeids- og interesseområde. I dialoggruppen treffer du andre fagpersoner som deler dine interesser.

Egen påmelding til dialoggrupper sendes til alle påmeldte konferansedeltagere i januar.


 

Generalforsamling 2018- med HCM som dirigent

Innkalling til NFFTs Generalforsamling 4.mars 2022 kl. 16.30-18.30 på Thon Hotel Vettre

Saker til Generalforsamlingen i NFFT må være styret i hende innen 3. desember 2021


 

Thon Hotel Vettre ligger i landlige og rolige omgivelser i Asker, kun en 20 minutters kjøretur fra Oslo sentrum. Her kan du nyte nærheten til sjøen, og vandre langs kystkulturstien til idylliske Konglungen og Vollen. Thon Hotel Vettre har konferansefasiliteter til 600 personer.

Konglungveien 201, 1392 Vettre  Tlf: +47 66902211 
Se mer info på: Nettside Thon hotel Vettre

 

FOs forhåndsgodkjenning

Årskonferansen søkes forhåndsgodkjent som kurs for vedlikehold av spesialitet hos Psykologforeningen, FO og sykepleierforbundet

Fellesorganisasjonen (FO) har godkjent Årskonferansen:

Godkjenning av Årskonferanse 4.-5.mars 2022: Den søkende terapeut

Norsk forening for familieterapis (NFFT) årskonferanse, er vurdert og vil bli godkjent som 10 timer vedlikeholdsaktivitet for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere opp mot godkjenning som klinisk spesialist.

Norsk Psykologforening har godkjent Årskonferansen: 

NPF har godkjent NFFTs Årskonferanse med 11,5 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister

Vi har søkt Norsk Sykepleierforbund om godkjenning av Årskonferansen:

Vi har søkt NSF om godkjenning av NFFTs Årskonferanse som 11,5 timers vedlikeholdsaktivitet klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie 


 

Systemisk kafé

Torsdag 3.mars 2022 kl.19.30

Magnus Hald, Bengt Karlsson og Rolf Sundet i samtale med Pelle Slagsvold.