NFFTs Årskonferanse 9.-11.mars 2023- FORLENGET påmeldingsfrist til 15.02.23 - Husk også at du må bestille overnatting selv

NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI
inviterer til pre-konferanse, årskonferanse og markering av foreningens 40-års jubileum
Tid:     9. - 11. mars 2023
Sted:   THON HOTEL OSLOFJORD, Sandvika

Thon Hotel Oslofjord

Husk studentrabatt og earlybird 15.10.22- Klikk her for å se film med Sigurd som forklarer: 

 

 

PRE- KONFERANSE MED FOKUS PÅ FORSKNING torsdag 09.03. kl. 09.30-16.00.

TEMA: Familieterapeutisk forskning i utvikling

NFFTs GENERALFORSAMLING torsdag O9.03 kl. 16.30.-18.30

ÅRSKONFERANSE fredag 10.03 og lørdag 11.03. Tema: «Kart og terreng» - Familieterapi og systemisk praksis i utvikling
Hovedforelesere:
Jacob B. Priest: “Old Prophets and Emerging Science: The new terrain requires better maps”
Inga-Britt Krause: “Systemic Psychotherapy Now”

Øvrig innhold: Workshops, Dialoggrupper, Round table samtale, Postere.
Festmiddag fredag 10.03. med markering av NFFTs 40-årsjubileum
Konferansen er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Påmeldingsfrist forlenget til 15.02.23


Påmelding og priser finner du her: 
https://arena360.no/events/9102/7497

 

Overnatting

Overnatting bestilles av den enkelte på  Thon Hotel Oslofjord   https://www.thonhotels.no/event/norsk-forening-for-familieterapi-nfft/

Bruk ref.nr. 090323NORS


 

Jacob B. Priest

Jacob B. Priest
Jacob B. Priest is associate professor and director of the Couple and Family Therapy program in the College of Education at the University of Iowa.
Tittel: “Old Prophets and Emerging Science: The new terrain requires better maps”

Jacob B. Priest tilbyr en videreutviklet og forskningsbasert familie system teori. Han argumenterer for at en moderne familie system teori forankret i vitenskapelig evidens kan hjelpe oss å bygge bedre kart for å møte utfordringene familiene står overfor i dag.

Les mer om Jacob B. Priest og hans presentasjon her

Vil du høre mer av Jacob Priest før årskonferansen? Se et foredrag med han Iowa her: https://www.youtube.com/watch?v=gzHM2vhCDSs

Inga-Britt Krause

Inga-Britt Krause
Inga-Britt Krause PhD is a social anthropologist and a Consultant Systemic Psychotherapist in the Tavistock & Portman NHS Foundation Trust, UK, where she leads the Doctorate in Systemic Psychotherapy.

Tittel: “Systemic Psychotherapy Now”

Inga-Britt Krause hevder at systemisk terapi står ved et veikryss. I sin presentasjon vil hun adressere dilemmaene vi står overfor som systemiske psykoterapeuter. Hun vil også argumentere for behovet for faglig utvikling av systemisk psykoterapi i en ny retning.

Les mer om Inga-Britt Krause og hennes presentasjon her


 

Invitasjon til å holde Workshop på Årskonferansen 2023 

Brenner du for noe? Har du og dine kolleger satt i gang et nytt prosjekt? Har du en fagartikkel i magen? Da har du kanskje lyst til å presentere dette i form av en workshop. 

Tidsfrist for å melde workshop er 31.oktober 2022

Les mer om hvordan du melder inn din workshop for vurdering og hvem du kan kontakte, her


 

Katharina Herlofson

Rune Zahl-Olsen

Pre-konferanse torsdag 09.03. 2023 kl. 10.00 -15.30

Tema: Familieterapeutisk forskning i utvikling.
Her blir ulike forskningsprosjekter presentert og det inviteres også til poster presentasjoner. 

Katharina Herlofson vil presentere forskning omkring familien: Hva betyr familien for oss i dag, er det ulikheter mellom hvordan generasjonene tenker om familie?

Herlofsen er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (PhD) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter studier av forholdet mellom generasjoner i familien, inkludert relasjoner mellom besteforeldre, eldre i arbeidslivet og overganger i senlivet. Herlofson er del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Rune Zahl-Olsen holder avslutningsforedraget. Han vil snakke om utviklingen innen forskningen på par- og familieterapi, og et mulig paradigmeskifte innen dette feltet.

Zahl-Olsen er forsker/phd innen familiefeltet. Han leder nettverket for par og familieforskning. Par og familieterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet Sykehus HF siden 2007. Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høyskole (nå VID)

Invitasjon til å holde symposium, workshop eller presentere poster på prekonferansen finner du HER

Foreløpig program finner du HER

Frist for innmelding er 31.10.22

 


 

NFFTs generalforsamling avholdes torsdag 09.03 kl. 16.30.-18.30

Deltagelse på Generalforsamlingen forutsetter medlemskap i NFFT.
Det legges også til rette for digital deltagelse

Saker til generalforsamlingen må meldes til styret innen 9.desember.