NFFTs Førjulsseminar i Gamle Logen

NFFTs førjulsseminar har gjennom over 20 år vært arrangert årlig i begynnelsen av desember i Gamle Logen i Oslo.
I 2020 måtte seminaret avlyses i sin ordinære form på grunn av Covid-19 og alle de nødvendige smittevernrestriksjonene. Det ble da gjennomført en Førjulssamtale som ble lagt ut på nett. Denne er tilgjengelig for medlemmer i Gnist.

Fra 2021 har NFFTs styre besluttet at Førjulsseminaret ikke gjennomføres. NFFT endrer sin aktivitet i tråd med behov i tiden og hos medlemmene, og legger fra 2021 opp til økt digital aktivitet til erstatning for blant annet Førjulsseminaret.