Systemisk Kafè

Hva er en Systemisk kafé ?

Systemisk kafe er et treffpunkt der fagpersoner blir intervjuet foran et publikum og publikum inviteres til samtale og refleksjon.
En kafè der fagfolk kan møtes til uformelle samvær og kan mingle omkring faglige spørsmål midt i uka.
Det ble for mange år siden laget en intervjumal som kan brukes på systemisk kafé. Den finner du her: Intervjumal Systemisk kafé

Systemisk kafe arrangeres flere steder i landet.

Det kan avtales med NFFTs styre at arrangementet kan bruke NFFTs logo i markedsføringen. Send en beskrivelse av arrangementet og navngitte arrangører til NFFT. Følgende kriterier gjelder:

  • Minst et av medlemmene i lokal arrangementskomite må være medlem av NFFT
  • Det må framgå av markedsføringen at det gis minst 25% inngangsrabatt for medlemmer av NFFT
  • Den lokale arrangøren er økonomisk ansvarlig for arrangementet
  • NFFT oppfordrer arrangør å skrive om arrangementet før og etter og sende det til nettsideredaktør og Metaforum
  • NFFTs logo og navn ( med riktig designprofil) skal framgå av markedsføringen
  • Arrangementet skal være non-profit

 Dersom dette gjøres kan NFFT legge ut info om arrangementene gratis på nett løpende og i Metaforum (hvis det sendes inn innen frist)