Bergen

Systemisk kafe i Bergen:

I Bergen holdes kafeen ca. 4 ganger i året, følg med på annonsering.

Arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Bergen ledes av: Petter Myhrer Ness

Han kan kontaktes på adressen: petterness@mac.com