Bergen

Systemisk kafé i Bergen/ Vestland:

I Bergen, Lokallag Vestland, holdes kafeen ca. 2 ganger i året, følg med på annonsering.

Ansvarlig for arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Bergen består er Charlotte Johannesen

Komiteen kan kontaktes på adressen: familieterapivestland@gmaill.com

Se også:  https://m.facebook.com/lokallagvestland/