Oslo

Systemisk kafe i Oslo:

I Oslo holdes kafeen ca. 4 ganger i året, følg med på annonsering.

Arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Oslo består av: Astrid Flacké, Pelle Slagsvold og Hege Elisabeth Wathne

Komiteen kan kontaktes på adressen: astrid.flacke@vid.no   

Historisk oversikt over Systemiske kafeer i Oslo i regi av NFFT

(Laget av Kristin S. Breda) 

08.09.05:        Randi Bagge og Hans Christian Michaelsen intervjuet Grete Lilledalen

 

15.03.06:        Odd Arne Tjersland,

07.09.06:        Kirsti Haaland

16.11.06:        Geir Lundby

15.03.07:        Sissel Gran

24.05.07:        Gunnar Naadland Intervjuet av Ragnhild Norwich

13.09.07:        Håkon Hårtveit

15.11.07:        Hanne Weye Oddli og Peder Kjøs

13.03.08:        Reidar Selbekk

15.05.08:        Pål Abrahamsen

18.09.08:        Arild Aambø

26.03.09:        Harlene Anderson

17.09.09:        Anne Øfsti

19.11.09:        Ragnhild Norwich med gjester

16.09.10:        Barry Duncan intervjuet av Dimitrij Samoilov

01.11.10:        Arlene Vetere og Jim Sheehan intervjuet av Hilary Wongraven

02.03.11:        Frid Hansen

29.08.11:        Film: A daughter´s portrait of Gregory Bateson

20.10.11:        Hege E. Wathne

12.01.12:        Bruce Wampold intervjuet av Rolf Sundet

30.05.12:        Trude Finseth og Arve Bjelland Grav

13.12.12:        Astri Johnsen og Vigdis Wie Thorsteinsson

19.02.13:        Søren Hertz intervjuet av Alicja Olkowska

03.06.13: (?)   Per Jensen og Inger Ulleberg intervjuet av Alicja Olkowska

23.04.14:        Laura Fruggeri intervjuet av Ottar Ness

13.11.14:        Paulo Bertrando intervjuet av Morten Hammer. Musikk ved Sidsel Strømnes

12.05.15:        Anne Hedvig og Gerdt Henrik Vedeler intervjuet av Halvor de Flon

12.11.15:        Jim Wilson intervjuet av Morten Hammer

13.01.16:        Peter Rober intervjuet av Rolf Sundet ( filmet av Joe?)

12.05.16:        Steven Maddigan intervjuet av Lennart Lorås

08.06.16:        Karl Tomm intervjuet av Hans Christian Michaelsen

06.09.16:        Ella Kopperud intervjuet av Halvor de Flon

16.11.16:        Dimitrij Kielland Samoilow intervjuet av Yvonne Severinsen

01.03.17:        Helene Uri og Nina Lykke i samtale med Anne Kyong Sook Øfsti

29.11.17:        Jim Sheehan intervjuet av Hans Christian Michaelsen

24.04.18:        Tabu, terapi og frydefull skam? En samtale mellom Wenche Mühleisen og Anne Kyong Sook Øfsti

11.06.18:        Lennart Lorås intervjuet av Kristin S. Breda

13.11.18:        Helge Eliassen i samtale med Hans Christian Michaelsen

19.03.19:        Brit Selvik og Erling Fidjestøl, ROBUST, i samtale med Hans Christian Michaelsen

28.05.19:        Kristin Mettenes i samtale med Hege Elisabeth Wathne

26.11.19:        Wendel Ray i samtale med Hans Christian Michaelsen

06.02.20:        Anette Holmgren i samtale med Anne Kyong Sook Øfsti