Oslo

Systemisk kafe i Oslo:

I Oslo holdes kafeen ca. 4 ganger i året, følg med på annonsering for sted. Den varer fra 19.00-21.00.

Arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Oslo består av: Astrid Flacké, Pelle Slagsvold og Hege Elisabeth Wathne

Komiteen kan kontaktes på adressen:  AstridKleppe.Flacke@vid.no