Systemisk kafé i Tønsberg

Systemisk kafé i Tønsberg:

I Tønsberg holdes kafeen jevnlig gjennom året, følg med på annonsering.

Arbeidsgruppa som planlegger kafeene i Tønsberg består av: Helene Frøyen Trana, Dag Engstrøm, Karin B. Etholm, Sanne Svoren, Geir Leine Auestad og Vibeke Lorentzen

Komiteen kan kontaktes på adressen: hegga@online.no

Se også: https://www.facebook.com/systemiskkafetonsberg