Medlemskap

Medlemsskap i Norsk Forening for Familieterapi

For en årskontingent på kr. 890.- (for 2020) får du dette:

  • NFFTs medlemsblad Metaforum - som utgis 4 ganger i året. Digital utgivelse fra nr 2/2019
  • Det velrennomerte fagtidsskriftet Fokus på familien som utgis av Universitetsforlaget i Oslo i samarbeid med NFFT, Bufdir, KF, Modum Bad, SFFT, STOK og FFTA. Full pris er kr. 629,-. NFFT-pris er kr. 377,- for 4 blader i 2020.
  • Informasjon om seminarer, kurs, videoer og litteratur både fra Norge og utlandet.
  • Muligheter for å presentere det du driver med for kolleger, enten skriftlig i bladene våre eller muntlig og praktisk på den velkjente årskonferansen som avholdes hvert år. Der kan du også nyte faglig og sosialt samvær med likesinnede.
  • Fortrinnsrett og gode rabatter ved ulike arrangementer innen feltet.
  • Teknisk og evt. økonomisk støtte til egne initiativer innen feltet.

Opplysningene som registreres om deg benyttes kun til NFFTs egne aktiviteter.
Medlemsopplysningene kan bli benyttet til å gi informasjon om andre relevante aktiviteter.

Du kan nå melde deg inn i foreningen ved å legge inn opplysninger under fanen MEDLEM - BLI MEDLEM. Ved problemer kan du sende e-post til kristin.breda@nfft.no