11th Conference of the European Family Therapy Association EFTA 2022

EFTA 2022

11th Conference of the European Family Therapy Association
Systemic Resonances and Interferences

07-10 SEPTEMBER Ljubljana, Slovenia

Welcome

It is our great pleasure to announce the 11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) 2022, to be held in Ljubljana, Slovenia from Wednesday 7 to Sunday 10 September, 2022.

Link to programme: https://efta2022ljubljana.org/

 

NFFT har mottatt et nyhetsbrev fra EFTA med oppfordring om å melde inn aktuelle workshops, symposium, runde-bordkonferanser mm.

Dere finner nyhetsbrevene her: