Gnist - en app som hjelper deg å følge med på NFFT

NFFT har tatt i bruk et elektronisk verktøy som skal hjelpe styret å drifte foreningen og gi god informasjon til medlemmene. Det heter Styreweb.

Inkludert i dette ligger en mulighet for at medlemmene kan laste ned en APP som heter Gnist.

I denne appen kan du finne meldinger som NFFT sender ut til medlemmene, det er en aktivitetsoversikt hvor vi legger ut info om aktiviteter i regi av foreningen, lokallag, systemiske kafeer mm. Vi kan koble dere sammen i grupper slik at vi kan spisse informasjon til utvalgte medlemmer, lokallag osv.

Du vil også kunne holde oversikt over fakturaene dine i NFFT.

OG ikke minst er det en fane som heter Profil - her kan du selv sjekke hvilken informasjon vi har lagret om deg og oppdatere denne slik at både du og vi er sikre på at vi har rett kontaktinformasjon om deg. Det er viktig når vi skal sende e-post og meldinger til deg, og når vi skal sende bladet Fokus på familien til rett adresse, og fakturere riktig. Jeg har i dag sendt en mail til alle medlemmer som det er registrert e-postadresse på i vårt medlemsregister om appen Gnist og mulighet for å starte å bruke den.

Jeg håper at dere alle laster den ned og begynner å bruke den. Jeg får feilmelding på flere e-postadresser - så hvis du ikke har fått e-post av meg i dag - send meg en mail med riktig e-postadresse, mobil og bostedsadresse, slik at vi får oppdatert informasjonen i medlemsregisteret. 

Vennlig hilsen Kristin Breda