Hans Christian Michaelsen 70 år 26.05.21

I dag 26.05.21 fyller Hans Christian Michaelsen 70 år! NFFT gratulerer!
Hans Christian har vært medlem og aktiv i NFFT i maaange år. Han var styremedlem NFFT i perioden 2001 - 2009 hvorav de 4 siste som styreleder, og han var helt sentral når NFFT arrangerte nordisk kongress - "Vind og bølger - Familie og identitet i forandring" i Bergen i 2008. Han er nå leder i NFTO i EFTA.
Hans Christian arbeider som høgskolelektor ved VID Vitenskapelige Høgskole, Masterutdanningen i Familieterapi og systemisk praksis, og har fulgt familieterapifeltet i Norge og internasjonalt gjennom mer enn 30 år.
I perioden 2011-2014 var han redaktør for Fokus på familien.
Hans Christian bistår alltid når NFFT ber han om noe - han er et utpreget ja-menneske og strekker seg langt både for studenter, kollegaer, venner og bekjente.
Vi ønsker Hans Christian alt godt på jubileumsdagen og gleder oss til videre samarbeid i årene som kommer!