Hvordan møte klienter online?

Hvordan møte klienter online?

Mange familieterapeuter opplever i disse dager at arbeidsplasser er stengt og samtaler ikke kan finne sted ved fysisk møte. Det finnes flere elektroniske løsninger for deg som kan bruke dette i møte med klienter. Direktorat for e-helse har laget en beskrivelse for både helsepersonell og ikke-helsepersonell som kan være nyttig:https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon. Flere journalsystemer utvikler og tilbyr nå e-samtaler som kan benyttes.

 

For mer info om hvordan du kan organisere arbeidet ditt og møte familier og andre:

https://rvtssor.no/aktuelt/301/rad-og-hjelp-i-forbindelse-med-korona

https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus

https://www.r-bup.no/no/aktuelt/hvordan-trygge-barn-under-skolealder-i-en-ukjent-hverdag

Hilsen NFFT