Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter 2 purringer er slettet

NFFT erfarer hvert år at enkelmedlemmer ikke betaler kontingent til foreningen og heller ikke sier opp sitt medlemsskap skriftlig når de eventuelt ønsker å avslutte sitt medlemsskap. 

Kontingenten dekker utgifter til Fokus på Familien samt Metaforum og andre løpende utgifter. 

Alle medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2021 etter 2 purringer er nå slettet som medlem. 
Hvis du erfarer at dette gjelder deg og allikevel ønsker å være medlem, er det bqre å melde seg inn på nytt og betale kontingenten direkte. Hvis du mener at det er gjrot en feil fra NFFTs side kan du kontakte daglig leder Kristin Breda, kristin.breda@nfft.no , så finner vi sikkert ut av det. 

VI ønsker selvfølgelig alle betalende medlemmer hjertelig velkommen i NFFT!