NFFT gratulerer æresmedlem Kari Yvonne Kjølås med 75 års dagen 18.03.21

Kari har vært sentral i foreningen nesten helt fra starten. Hun har gjennom nærmere 25 år vært redaktør for medlemsbladet Metaforum. Sammen med styret i NFFT har hun stått hovedansvarlig for Førjulsseminaret i Gamle Logen i 20 år. 

Den innsatsen Kari har lagt ned for NFFT gjennom et langt yrkesliv er enorm. Det er ingen som aner hvor mange timer hun har sittet på kjøkken-kontoret sitt hjemme i Lier og jobbet med smått og stort som handlet om faglig innhold, tekster, bilder, layout, veiledning til skribenter, redigering og korrektur av Metaforum. Avtaler og planlegging for Logen. Hun laget brosjyrer og reklamemateriell for arrangementene våre.

Kari husket alle detaljer om hva NFFT hadde gjort tidligere og bidro aktivt i tenkningen rundt hva foreningen var og burde være. Hun hjelp stadig nye styremedlemmer inn i arbeidet med å lede foreningen gjennom raust å dele all sin erfaring og kunnskap.
I mange år holdt hun hele oversikten over NFFTs gjøren og laden - hun var bindeleddet til historien vår og broen mot framtiden. 
Det ble nesten et liv. Kari = NFFT

I 2019 takket hun av som redaktør for Metaforum og overlot stafettpinnen til ny redaktør og sittende styre. Hun skulle bli skikkelig pensjonist. Da måtte vi klare oss uten henne.

NFFT vil med dette nok en gang takke Kari for innsatsen for foreningen og ønske henne alt godt på jubileumsdagen!