NFFTs styre ønsker velkommen til digitalt medlemsmøte 30.10.21

NFFTs styre inviterer medlemmene i foreningen til
 
Digitalt medlemsmøte 30. oktober, kl.12.00-15.00.

Tema for medlemsmøtet er Sertifisering/autorisasjonsordning for familieterapeuter.

NFFTs styre har invitert relevante aktører som skal gi korte presentasjoner.
Har du spørsmål om sertifiserings- og autorisasjonsordning som du ønsker belyst i medlemsmøtet? Spørsmål kan sendes til sari.kaarina.lindeman@hvl.no
Det blir god anledning til meningsutvekslinger i medlemsmøtet.

Meld deg på her: 
https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=XGKU-WBEX

 

Dagen før medlemsmøtet får de påmeldte tilsendt link til Zoom-møtet.

Velkommen!

 

Vennlig hilsen
Styret i
Norsk Forening for Familieterapi