Ønsker DU å holde en workshop på årskonferansen i Bergen 7.-8.mars 2019?

Ønsker DU å holde en workshop på årskonferansen?

Kjære medlem av (NFFT). Under årskonferansen i Bergen er det planlagt seks ulike workshops a 90 minutter. Har du gjennomført et prosjekt, skrevet en artikkel eller er inspirert av noe du ønsker å presentere som en workshop på årskonferansen i Bergen?
Skriv i såfall en kort presentasjon på maks 150 ord innen 20.10.2018.
I presentasjonen må du beskrive hva du er opptatt av, hvorfor dette er interessant for familieterapifeltet og hva slags teorier, praksis eller annet presentasjonen vil bygge på.

NB! For å presentere workshop og delta på årskonferansen må du være registrert medlem av NFFT og være påmeldt konferansen.

Gleder oss til å lese DITT forslag!

Forlag sendes til : Kristin H Dahl på mail: kristin.helene.dahl@gmail.com