Medlemsundersøkelse 2017

Medlemsundersøkelse 2017

Alle medlemmer av NFFT har nylig mottatt en invitasjon per e-post til å delta i en medlemsundersøkelse. Styret i NFFT ønsker gjennom denne undersøkelsen å få innspill fra enkeltmedlemmer om foreningens arbeid, og om hva du som medlem opplever som viktig for fremtiden. Undersøkelsen er anonym og tar ca.10-15 minutter å besvare. Vi håper at så mange som mulig deltar i undersøkelsen. Om du ønsker å delta og ikke har mottatt e-post med invitasjon til spørreundersøkelse - er det fint om du sender e-post til jan.stokkebekk@nfft.no

 

NFFT SATSINGSOMRÅDER FOR 2017-2018:

 

NFFT ønsker i større grad å synliggjøre hele det norske familieterapifeltet, ved mer aktivt å benytte seg av regionale fagmiljø/nettverk i familieterapi og fremheve lokale initiativ som systemiske kafeer og lignende.

 

Generalforsamlingen, som er foreningens høyeste organ, gav i år sin tilslutning til at Årskonferansen for 2018 blir avholdt i Trondheim.  Årskonferansen i Trondheim arrangeres av styret i NFFT  i samarbeid med ressurspersoner fra Midt-Norsk kompetansenettverk for familieterapi. Dersom arrangementet i Trondheim blir vellykket, kan det bli aktuelt å avholde årskonferansen i andre deler av landet; muligens i Bergen i 2019. Vi i styret håper at så mange medlemmer som mulig deltar i Trondheim, og håper å se deg på konferansen og som en engasjert deltager på årsmøtet til generalforsamlingen, som avholdes i løpet av årskonferansen

 

Foreningen har også videreutviklet nettsiden www.nfft.no<http://www.nfft.no/>.og og er også på Facebook https://nb-no.facebook.comfor<https://nb-no.facebook.comfor/> å bli mer tilgjengelig og synlig for medlemmer og andre med interesse for familieterapi og systemisk tenkning.