Minnefond

Det er i anledning Toms bortgang opprettet et minnefond i hans navn. Fondet vil være en videreføring av de midlene som Tom selv sparte inn av egne honorarer, og som han gjorde tilgjengelig som en reisekasse for de fagfolkene i verden med mindre økonomiske midler. Minnefondet viderefører reisekassens formål og praksis og administreres av Magnus Hald og Georg Høyer.

For de som måtte ønske å gi et bidrag er kontonummeret: 7694 05 09064.
Bidragene må merkes med referanse: 3111-641316-A5634 og gjerne også med teksten: "Tom Andersens minnefond".