Nordisk forum

Nordisk forum - fellesutgivelse for de nordiske familieterapiforeninger

Nordisk forum er på vei ut til medlemmenes post- kasser. Nordisk forum er fellesutgivelse for de nordiske familieterapi- foreninger i forbindelse med Nordisk kongress i familieterapi i Bergen i august. Her kan du lese Redaksjonens røst og Lederens spalte.