NORDEN I VERDEN – VERDEN I NORDEN

 ”Et menneske skal komme et sted fra, det må ha røtter en plass på jorden”. Knut Hamsun har sagt noe slikt. Har man først røtter, kan de gro i ulik jord, under mange himmelstrøk. Den globale mobilitet har ført til at mange mennesker i dag har røtter fra mange steder. Nordens stemmer er blitt mangfoldige. Å være der vi hører til, er for mange ikke bare ett sted i verden. Vi føler oss mer og mer hjemme på hele kloden og har slektninger i Karachi, Kamerun og Cadiz. Verden er våre naboer, og vi selv er mer enn nordboere. Vi er en del av hverandres liv.

Vi har vært vant til å tenke at Norden er vår felles rot. Hva har vi felles, bortsett fra geografisk nærhet? Vi sliter med felles språklig identitet. Finsk og islandsk er egne språk, og engelsk brukes mer og mer selv blant dansker, svensker og nordmenn. Det er lettvint, men det gjør oss fremmede. Å lytte til den annens språk, er en del av vårt fag. Det er arbeid, men det kan bringe oss dypere både i å bevare vår egenart og å nærme oss den andre.

Under språket ligger vår historie. Det felles nordiske skriver seg konstitusjonelt tilbake til Kalmarunionen fra 1397-1523 da hele Norden var samlet under en felles trone. Foreningen Norden ble dannet i 1919, Nordisk Råd i 1952. Vi har et fellesskap i blodet, utenfor språket, gjennom vår natur og kultur. I utkanten av Europa har vi opplevd nokså ensartet politisk og økonomisk utvikling, basert på små befolkninger med sosialdemokratiske holdninger, solid velstandsutvikling og like forståelsesrammer for vårt syn på oss selv og på vår solidaritet med verden rundt. Forskjellighet tåles best, når vi vet hvor vi selv kommer fra og fokuserer på det vi har felles.

Vi er så få i Norden, og enda færre er vi i familieterapimiljøet. Det er ved å styrke vår kontakt og våre bånd vi kan utvide miljøet og berike hverandre. Vi må lese hverandre, besøke hverandre og nære hverandre, for å styrke vår evne til å være i verden, her vi er i Norden. Vår faglige egenart i de 5 land er passe lik og passe forskjellig til å skape en Nordisk dynamikk. La oss bruke ”Fokus på

Familien”, våre årskonferanser og seminarer, våre medlemsblad og våre møtepunkter i NFTO til å skape mer av vår lille verden i den store. Vi er i Norden, men vi er også østenfor sol og vestenfor måne, et sted vi ikke er nådd til ennå.

Denne felles utgaven av våre medlemsblad er som å se mange hender fra alle våre 5 land strekke seg frem og hilse på hverandre, og så begynner samtalene! Stor takk til alle som har gjort det mulig å samle så mange Nordiske stemmer, særlig til de utrettelige redaktører.

William H. Carter Jr. har sagt: “Det er to varige gaver vi kan gi barna våre. Det ene er røtter, og det andre er vinger”.

Vi møtes på Nordisk Kongress i 2008!

Hans Christian Michaelsen

Leder NFFT og Hovedkomiteen for Den 8. nordiske kongress i familieterapi