Norsk Forening for Familieterapi (NFFT) søker ny redaktør og redaksjon til sitt medlemsblad Metaforum.

Norsk Forening for Familieterapi (NFFT) søker
ny redaktør og redaksjon til sitt medlemsblad Metaforum.

Styret i NFFT har besluttet at medlemsbladet, som hittil har vært utgitt på papir og sendt til medlemmene 4 ganger pr år, fra 2019 kun skal utgis på digital plattform.
Vår dyktige og trofaste redaktør og redaksjonen gjennom svært mange år takker av med siste utgave av bladet 1-19.
Vi søker deres etterfølgere til å videreføre og videreutvikle et fagmedlemsblad for vår nasjonale interesseforening for familieterapi.
Er du familieterapeut med kjærlighet for faget og interesse for og kunnskap om journalistikk og digitale medier?
Har du lyst til å gjøre en viktig frivillig dugnadsjobb for foreningen?
Redaktøroppdraget vil bli honorert. Redaksjonsmedlem med design/ digital kompetanse kan også bli honorert, i hvert fall i en oppstartsperiode.
Vi satser på å få på plass ny redaksjon i løpet av september/ oktober slik at redaksjonen i samarbeid med NFFTs styre kan legge plan for videre drift, digital plattform og redaksjonell linje og forberede første digitale utgivelse mai 2019.
Høres dette interessant ut? Send søknad med CV til kristin.breda@nfft.no innen 10.09.18.