Ny styreleder valgt på NNFTs generalforsamling

Avtroppende styreleder Kristin Breda ønsket velkommen til generalforsamlingen 5.mars 2020 og foreslo Hans Christian Michaelsen som dirigent for GF. Innkalling og saksliste ble godkjent, Årsmeldinger, virksomhets- og handlingsplan, regnskap og budsjett ble godkjent med noen kommentarer. Protokollen legges ut så snart den er signert. 

Valgkomiteen hadde gjort et godt forarbeid og alle valgbare posisjoner ble besatt med villige NFFT-medlemmer som nå går inn i styre og stell. 

De som går ut av styret ble takket av og ny styreleder Sari Lindeman, nytt styre og "ny" daglig leder Kristin Breda ble ønsket lykke til. 

De godkjente dokumentene fra Generalforsamlingen legges ut på nettsiden under menyen Foreningen