Presentasjoner fra Nordisk kongress

Manus fra Vind og Bølger: Nordisk kongress i familieterapi

Presentations from Wind and Waves: Nordic Family Therapy Congress

Jaakko Seikkula
Research for practice based evidence in family therapy

Allan Holmgren
Concepts about the self

Magnus Ringborg
I eller bortom det postmoderna – hur får vi Familjen i sikte igjen?

C Lillman Ringborg ock Dick Eriksson
Mobila enehten i familjeorienterat behandlingsarbete

Karsten Hundeide
Basic caring functions that need to be sustained in the family  to promote a child's optimal Development

May-Britt Solem
Et systemisk blikk på familiebehandling og familieforskning (powerpoints)
Et systemisk blikk på familiebehandling og familieforskning (foredrag)

Sissel Reichelt
Ideals and realities: Reflecting team used for clinical group supervision without clients present

Aase Prøitz og Edel Rønning
Tar du for gitt at klienten din er heterofil?

Judith van der Weele
Interkulturell kommunikasjon for terapueter med vestlig terapiutdanning
om allianse bygging med etniske minoriteter

Søren Hertz
Hope, courage and not yet discovered potentials

Kerstin Hopstadius
Celebration of Newness: To allow for a new situation, I have to step back from my knowing position

Nora Sveaas
Når familier gjenforenes i eksil

Eija-Liisa Rautiainen
How to develop couple therapy for depression: Co-research interviews with couples and therapists

Bodil Lervik og Ella Kopperud
Er det noen som vil snakke med oss? Barneperspektiver på samlivsbrudd.
Slik barn ser det – Og slik terapeuter i familievernet ser det

Mia Andersson & Per Götberg
MaturbatesonRevival - Om att vara epistemologiskt och ekologiskt ”korrekt” i ett föränderligt flöde

Monica Hartzell
Vad barn tycker om det första samtalet på BUP - Resultat från en intervjustudie

Anne Marie Villumsen
Tanker om fundamentet for læring, udvikling og identitetsskabelse hos børn i det pædagogiske arbejde

Carsten Jensen
Crisis as a form of life - Identity, roots, and passing the baton in the time of relativity

Anne Kathrine Løge
La de gode historiene sirkulere

Jørn Nielsen
Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society

Marianne Takala
Roots and wings for children - Empowering families and networks in securing the therapeutic outcome of foster care

Tor Fjeldstad
Toleranse for uvisshet