Systemisk kafé: Harlene Anderson

Vi inviterer alle medlemmer og andre interesserte til Systemisk kafé
Tid: Torsdag 26. mars 2009 kl. 18.30 - ca. 21.00
Sted:    Litteraturhuset, 3. etasje, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo.

  • En av grunnleggerne av The Houston Galveston Institute sammen med Harold Goolishian
  • Kjent i store deler av verden som en ledende tenker, utøver, veileder, lærer og forfatter innen postmoderne systemisk praksis
  • Hun har vært særlig opptatt av møtets og samtalens samskapende kraft og mulighet, av det samhandlende språksystemet vi mennesker alltid er del av, i samliv, familieliv, arbeidsliv og samfunnsliv.

Utgivelser:
Anderson har bl.a utgitt:
"Conversations, Language and Possibilities: A Postmodern Approach to Therapy" og "Collaborative Therapy: Relationships and Conversations that Make a Difference".

Vi nevner også samlingen av artikler som hun har skrevet sammen med Harold Goolishian:
”Från påverkan til medverkan. Terapi med språksystemisk synsât”,
kjent for mange fra pensum- og referanselister,.
Anderson, H., Goolishian H. A. (Red. Kjerstin Hopstadius, 1986):  Mareld forlag

Se også: http://www.harleneanderson.org

Sett av tiden allerede nå!

Medlemmer av NFFT, kr. 50.- /  for andre kr. 75-.
Det vil bli muligheter for å få kjøpt mat og drikke på stedet.
Lurer du på noe så ring:

Hans Chr. Michaelsen: 950 48 970

Velkommen!