Våre forskningssider er under revisjon

Forskningskontakt i Norsk forening for familieterapi (NFFT)

Det gjøres mye interessant og viktig forskning innen familieterapifeltet. Det finnes imidlertid pr. dags dato ikke en samlet oversikt over dette. Norsk forening for familieterapi (NFFT) vil derfor tilby foreningens medlemmer en bred oversikt over forskningsfeltet i

Norge og verden for øvrig på våre hjemmesider (http://www.nfft.no).
På hjemmesiden vil vi derfor bidra med informasjon om aktuelle forskningsprosjekter fra fagfeltet, det vil si store og små forskningsprosjekter og forskningsoppsummeringer. Vi vil også ha linker til Ph.d.- og masteroppgaver fra ulike utdanningsinstitusjoner. I tillegg vil vi legge ut linker til sentrale nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer innen familieterapifeltet.

Lennart Lorås er NFFT sin  forskningskontakt og kan kontaktes dersom noen trenger hjelp til å settes i kontakt med ulike forskningsmiljø, spørsmål om forskning/forskningsprosjekter generelt og/eller info om relevant forskning som bør presenteres på hjemmesiden til NFFT.

Kontaktinfo:
Lennart Lorås: lennart.loraas@nfft.no
Camilla Oanes Jensen:  camilla.oanes.jensen@nfft.no