Vellykket årskonferanse på Vettre

8.og 9.februar ble NFFTs Årskonferanse 2017 nok en gang gjennomført på Vettre i Asker, i år med 130 deltakere. Styret er svært godt fornøyd med at så mange valgte å delta i år.

De to hovedforeleserne Johan Sundelin og Tor-Johan Ekeland holdt hvert sitt interessante og tankevekkende seminar. Svært mange deltakere var tilstede under Ekelands foredrag fram til avslutning av konferansen fredag ettermiddag kl.15.45!
Det var til sammen 10 Workshop presentasjoner. Alle var godt besøkt, og vårt inntrykk er at de var interessante og skapte mye engasjement.

Presentasjoner fra hovedforedragene ligger nå ute på vår nettside under fanen MEDLEMSNYTT. Presentasjonene fra Workshopene legges ut løpende hvis de som holdt dem ønsker det.
For øvrig vil årskonferansen gis fyldig omtale i neste METAFORUM.

NFFTs Generalforsamling holdes hvert år på Årskonferansen. I år som flere år tidligere, var Geir Lundby ordstyrer, og han ledet generalforsamlingen trygt gjennom programmet.
Styret la fram Årsberetning for 2016. Denne ble godkjent med noen rettelser og er nå lagt ut på nettsiden under fanen Foreningen, årsberetninger
Styret forslag til virksomhetsplan og handlingsplan for 2017 ble også godkjent. Regnskapet ble godkjent underforutsetning av revisors godkjenning. Styret og sekretariatet har i 2016 særlig arbeidet med etablering av ny nettside og endring av regnskapssystem i tillegg til det vanlige arbeidet med arrangementer.

Valg ble gjennomført i henhold til valgkomiteens innstilling. Protokoll fra generalforsamlingen legges ut på nett så snart den er signert.

Torsdag kveld inviterte styret nye medlemmer/deltakere til et lite treff før middagen som ble servert i spisesalen med tilhørende takketaler, hilsener og allsang!