Velkommen til Norsk Forening for Familieterapi

NFFT er en tverrfaglig bredt sammensatt interesseforening for familieterapi og systemisk praksis. Foreningen har over 1000 medlemmer og fagfeltet er i stadig vekst og utvikling. Foreningen ønsker aktivt å tydeliggjøre betydningen av familieterapeutisk tenkning og metode. Et viktig ledd i dette arbeidet er å bidra til engasjement og uttalelser i offentlige diskusjonsfora, og å skape innflytelse og anerkjennelse for familieterapi som fag.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til å utforme fremtidens NFFT. Med volum og mangfold av profesjoner kan vi skape bevegelser som påvirker både oss selv og de kontekster vi er en del av.